Intyykin kotiseutu

Intyyki on kotoosin Etelä-Pohojanmaalta, tarkemmin sanottuna Lapualta.

Etelä-Pohojanmaalle tultaes muuttuu maasto laakiaksi, viljapeltojen siivittämäksi maisemaksi. Siälä täälä näkyy virtaava joki ja peltojen keskellä heinälatoja, mihinkä aikoonaan säilöttihin saronkorjuus kerätty heinä. Maakunnan halaki ajelles voi ihastella myäs komeeta, punaasia, kakskerroksisia pohojalaastaloja, joiren pihapiiris näkyy useen aitta tai lutti, huakuen historian havinaa. Vuarenajasta riippumatta on maisemat Etelä-Pohojanmaalla upiat.

Etelä-Pohojanmaan kulttuuris näkyy perinteet ja aitous, jokka kulukoo sulas sovus morernin maailman kans. Kärentairot ja yritteliääsyys ilimentyy monenlaasena toimintana ja tapahtumina niin taitehen, musiikin kun teatterinki paris. Ihimiset näiren takana on ahkeria ja rehellisiä, toisinaan myäs vahavatahtoosia, mutta hyvin ystävällisiä. Etelä-pohojalaaset on myäs tunnettuja leviästä murtehestansa.

Lato