Kirjavinkkiä

Ompelusta kiinnostuneille löytyy monia hyviä kirjoja selkein ohjein. Näitä kirjoja löytyy paitsi kirjakaupoosta, myäs kirjastoosta hyllykaupalla.

Moomma keränny tänne hyviä kirjoja, jois on selkeetä ohojeita ja vinkkiä sekä inspiroovia ireoota käsillä tekemisestä ja ompelemisesta kiinnostuneille. Kirjalista päivittyy aina uusien kirjatuttavuuksien myätä.

 

Karteekien ompeluhun:

Sisustajan suuri ompelukirja - Julia Bunting (Readme.fi 2012)

Sisustajan suuri ompelukirja käy perusteellisesti läpi kaiken karteekien ompelusta. Kirjas käyrään läpi eri vaiheet aina ompelutarvikkeista ja sopivan kankahan valittemisesta lähtien. Kirjas on ohojeita erilaasten karteekimallien, mutta myäs tyynymallien ompelemisehen. Ohojeet on selkeetä ja etenöö vaihe vaiheelta. Sopii myäs ompelemisen vasta aloottaville.

Kirjasta löyrät viälä enemmän tiatoa readme.fi sivustolta:

http://www.readme.fi/product.php?&isbn=9789522205414

Uudista verhoilla - Katrin Cargill (Kustannusyhtiö Otava 2001)

Katrin Cargillin Uudista verhoilla -kirjas otetaan huamioon karteekien valinta ikkunooren mallista lähtien. Kirjas kerrotahan heti aluksi minkälaaset karteekit sopii millekin ikkunalle. Kirjas käyrähän läpi myäs karteekikangas valintoja, väriä ja tekstuuria sekä asioota, joita tulis ottaa huamioon karteekia erilaasiin tiloohin valittaes. Kirjan loppupualelta löytyy hiaman vaativampienkin karteekimallien ompeluohojeita sekä käyrään läpi erilaasia tekniikoota ja ompelutarvikkeita. Monipualinen ja selekiä kirja.

Tee-se-itse sisustusireoota:

Från loppis till salong - Ida Magntorn 2013

Ruatsinkielinen kirja täynnä ihania ireoota, miten hyäryntää kaikkia vanhaa kirpparilta löyrettyä sisustukses. Ireat on heleppoja toteuttaa eikä kirja vaari kovin hyvää ruatsinkielen taitoa. Selkeestä kuvista pystyy hyvin päättelemähän tarvittavat tarvikkeet ja irean toteutuksen.

Ideoi ja toteuta kotoisa Maalaistyyli - Anna Örnberg (WSOY 2012)

Loistava tee-se-itse -kirja, joka tarjoaa palio erilaasia ireoota helepoosta hiaman haastavampiinkin toteutuksihin. Kirjas on runsaasti erilaasin maalaistyylein toteutettuja ireoita.