Ompeluohjeita erilaisille sivuverhoille

 

Yleistä

Sivuverhon leveys on aina verhon leveys. Normaalistin kankaat ovat 1,4 m tai 1,5 m leveitä, jolloin nämä määrittävät tulevan sivuverhon leveyden. 

 

SIVUVERHO NIPSUILLA

1. Lisää alareunaan 8 cm käännevaraa ja yläreunaan 3 cm käännevaraa. Leikkaa kangas.

2. Ompele molempiin sivuihin kaksinkertainen 1,5 cm käänne.

3. Tämän jälkeen ompele yläreunaan samalla lailla 1,5 cm käänne.

4. Ompele lopuksi alareuna kääntämällä ensin 2 cm, jolloin reunasta tulee siisti. Mittaa tämän jälkeen reunasta 6 cm, käännä ja ompele. Alareunaan tulee siis 6 cm käänne.

Sivureunan ompelu
 

SIVUVERHO TANKOKUJALLA

1. Lisää alareunaan 8 cm käännevaraa ja yläreunaan yhteensä 9 cm käännevaraa kujaan ja kujan alavaraan. Leikka kangas.

2. Ompele joka sivuun kaksinkertainen 1,5 cm käänne.

3. Tämän jälkeen käännä yläreunaan 7 cm korkuinen käänne, jolloin kujaan jää 2 cm alavaraa.

4. Ompele lopuksi alareuna kääntämällä ensin 2 cm, jolloin reunasta tulee siisti. Mittaa tämän jälkeen reunasta 6 cm, käännä ja ompele. Alareunaan tulee siis 6 cm käänne.
 

SIVUVERHO PIILOKUJANAUHALLA (monsuuninauha)

1. Lisää alareunaan 8 cm käännevaraa ja yläreunaan piilokujanauhan verran kangasta eli 7 cm käännevaraa. Leikkaa kangas.

2. Ompele molempiin sivuihin kaksinkertainen 1,5 cm käänne.

3. Tämän jälkeen käännä yläreunasta 7 cm ja ompele piilokujanauha ympäriinsä kiinni verhon yläreunaan.
Yläkäännettä ei tarvitse ensiksi kääntää ja ommella, vaan voi suoraan samalla ommella samalla piilokujanauhan kiinni.

4. Ompele lopuksi alareuna kääntämällä ensin 2 cm, jolloin reunasta tulee siisti. Mittaa tämän jälkeen reunasta 6 cm, käännä ja ompele. Alareunaan tulee siis 6 cm käänne.
 

SIVUVERHO RYPYTYSNAUHALLA

1. Lisää alareunaan 8 cm käännevaraa ja yläreunaan rypytysnauhan verran kangasta.
Esimerkkiin valitsemme 5 cm levyisen rypytysnauhan eli 5 tällöin tarvitaan yläreunaan cm käännevaraa. Leikkaa kangas.

2. Ompele molempiin sivuihin kaksinkertainen 1,5 cm käänne.

3. Tämän jälkeen käännä yläreunasta 5 cm ja ompele rypytysnauha ympäriinsä kiinni verhon yläreunaan.
Yläkäännettä ei tarvitse ensiksi kääntää ja ommella, vaan voi suoraan samalla ommella samalla rypytysnauhan kiinni. Ompele rypytysnauha kiinni rypytysnauhan ylä ja alareunasta.

4. Ompele lopuksi alareuna kääntämällä ensin 2 cm, jolloin reunasta tulee siisti. Mittaa tämän jälkeen reunasta 6 cm, käännä ja ompele. Alareunaan tulee siis 6 cm käänne.

Jos haluat sivuverhon rypylle, solmi rypytysnauhauhojen päät sivuverhon jommasta kummasta päästä. Vedä rypytysnauhoja toisesta päästä niin paljon kuin haluat ryppyä.
 

SIVUVERHO PURJERENGASNAUHALLA

1. Lisää alareunaan 8 cm käännevaraa ja yläreunaan 1 cm käännevaraa. Leikkaa kangas.

2. Ompele molempiin sivuihin kaksinkertainen 1,5 cm käänne.

3. Tämän jälkeen ujuta verhon yläreuna purjerengasnauhassa olevaan ”taskuun”. Jätä reunaan noin 5 cm purjerengasnauhaa, joka lopuksi käännetään taaksen.
Ujuta kangasta ”taskuun” ja ompele ”taskun” alareunaa pitkin. Voit ommella joko purjerengasnauhan oikealta tai nurjalta puolelta. Käännä ylimenevä purjerengasnauha taakse ja ompele.

4. Ompele lopuksi alareuna kääntämällä ensin 2 cm, jolloin reunasta tulee siisti. Mittaa tämän jälkeen reunasta 6 cm, käännä ja ompele. Alareunaan tulee siis 6 cm käänne.

Sivuverho purjerengasnauhalla  Sivuverho purjerengasnauhalla

To top